Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projekt BeInspired

FZŠ prof. Otokara Chlupa se letos zapojila do projektu BeInspired, který propojuje umělecký svět a fyziku. Úvodní setkání proběhlo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Pro všechny týmy byl připraven program na míru, dozvěděli jsme se něco o částicové fyzice, zúčastnili se několika fyzikálních pokusů a výtvarných dílen. Nejvíce se nám asi líbily mlžné komory a simulace velkého třesku.

Tímto programem ale projekt nekončí, čeká nás ještě několik společných setkání a virtuální prohlídka Cernu. 

Naším hlavním úkolem je vytvořit umělecké dílo, které bude vystaveno v Konferenčním centru Praha v rámci celosvětově mezinárodní konference o částicové fyzice ICHEP 2024. 

Petra Rajtrová