Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoční bohoslužby

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. JAKUBA ST.

KOSTEL SV. JAKUBA ST. VE STODŮLKÁCH

Květná neděle (pašijová) – 24. března

8.00 hod. – mše sv. s průvodem s ratolestmi

9.30 hod. – mše sv. s průvodem s ratolestmi

18.00 hod. – mše sv. s průvodem s ratolestmi

Zelený čtvrtek – 28. března

17.00 hod. – mše sv. na památku večeře Páně s umýváním nohou

Velký pátek – 29. března

10.00 hod. – křížová cesta

17.00 hod. – velkopáteční obřady

Bílá sobota – 30. března

19.00 hod. – velikonoční vigilie

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 31. března

8.00 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

9.30 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

Velikonoční pondělí – 1. dubna

9.30 hod. – mše sv.

KOSTEL SV. PROKOPA

Květná neděle – 24. března

9.30 hod. – mše sv. pro rodiny s dětmi s průvodem s ratolestmi

11.00 hod. – mše sv. s průvodem s ratolestmi

Zelený čtvrtek – 28. března

19.00 hod. – mše sv. na památku večeře Páně s umýváním nohou

23.00 hod. – společné bdění v getsemanské zahradě se sedmi čteními z Janova evangelia, getsemanská zahrada je otevřena pro modlitbu po celou noc

Velký pátek – 29. března

8.30 hod. – modlitba se čtením a ranní chvály, kostel je otevřen pro modlitbu po celý den

12.00 hod. – křížová cesta

15.00 hod. – velkopáteční obřady

Bílá sobota – 30. března

8.30 hod. – modlitba se čtením a ranní chvály

Boží hrob je otevřen pro modlitbu po celý den

20.00 hod. – velikonoční vigilie

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (Hod Boží) – 31. března

9.30 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

11.00 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

Velikonoční pondělí – 1. dubna

11.00 hod. – mše sv.

CÍRKEV BRATRSKÁ

(Mukařovského 1986, stanice metra Luka)

Velký pátek - 29. března

17.00 hod. – velkopáteční čtení pašijových textů a meditace při hudbě Arvo Pärta, Mukařovského 1986

Neděle vzkříšení – 31. března

10.00 hod. - bohoslužba vzkříšení v KD Mlejn

UKRAJINSKÁ ŘECKOKATOLICKÁ CÍRKEV CHRÁM SV. KŘÍŽE A SV. HELENY

Stodůlky - Háje, při železniční trati nad Bílým Beránkem (zastávka autobusu 225)

Květná neděle – 28. dubna (ve staroslověnštině)

Neděle vzkříšení – 5. května (v ukrajinštině)

Dále každou neděli od 9.00 hodin střídavě v ukrajinštině a ve staroslověnštině

Kněz o. Leo Salvet, tel. 601 209 050