Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Potkáme se pod jabloní?

V minulém čísle jsme psali o projektu obnovy starého ovocného sadu. Přijďte si popovídat, zahrát si a společně naplánovat, co všechno by v sadu mělo a nemělo být, a sice 17. června ve 13 hodin v Mateřské škole Šikulka v Hostinského ulici.
Více informací na http://www.sadstodulky.wz.cz/ nebo na tel. 235 011 345. Současně vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti i dospělé. Nakreslete nebo jinak zhotovte výtvarné dílo na téma Praha 13, místo kde žiji a jaké bych si ho přál(a). Velikost práce by neměla přesáhnout formát A3. Kresby posílejte do 15. 6. na odbor životního prostředí nebo osobně předejte v podatelně ÚMČ. Vaše díla budou vystavena na už zmíněném setkání 17. 6., kde z nich přítomní vyberou ta nejhezčí, která budou oceněna.

Lucie Jeřábková, odbor životního prostředí