Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Praha nabídne zážitkovou turistiku

Praha nabídne zážitkovou turistiku
Praga: veni, vidi, vixi
Praha: přišel jsem, viděl jsem, prožil jsem

Tak zní motto projektu Hospodářské komory hl. m. Prahy (HKP), který má naučit významné pražské podniky prezentovat své technické a technologické památky formou zážitkové turistiky. Podstata zážitkové turistiky spočívá v tom, že umožňuje poznat historické památky jinak, než pouhým pozorováním nebo poslechem; platnost předváděného si lze i vyzkoušet. Rozdíl mezi klasickou a zážitkovou turistikou je stejný jako mezi prožitkem na vlastní oči a na vlastní kůži.
HKP za pomoci odborníků na zážitkovou turistiku vyškolí pracovníky firem, aby dokázali představit historii své společnosti, výrobků a služeb netradičním, zábavným a poučným způsobem. K projektu se doposud připojily společnosti Kolektory Praha, a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Pražané a turisté tak budou mít např. možnost dozvědět se a vyzkoušet si, jak v dávných dobách vodárny upravovaly odpadní vody nebo jak se připravovala pitná voda. Připravují se exkurze do pražského podzemí, kde se zájemci seznámí s konstrukcí a činností kolektorů.

Současná prezentace pražské historie není pro obyvatele hlavního města i celé republiky příliš zajímavá, většinu dostupných památek už dávno znají, a pokud se týče konkrétních technických a technologických památek, nabídka je nevalná. Vytvoření speciálních produktů zážitkové turistiky to může změnit. Rozšíření nabídky aktivit pro volný čas by mohlo rovněž přispět k tomu, aby cizinci v Praze pobývali déle a utratili zde více peněz.
HKP uvítá další zájemce z veřejného i soukromého sektoru, kteří by měli v oblasti zážitkové turistiky co nabídnout. Mohou kontaktovat komoru na tel. 224 818 197-8 nebo na adrese hkp@hkp.cz. Projekt je spolufinancován z ESF, ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města.

Petr Kužel, předseda představenstva
Hospodářské komory hl. m. Prahy