Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co se stojany na klepání koberců a sušáky na prádlo?

Při procházce po městské části narazíte v každém sídlištním vnitrobloku minimálně na jednu nebo více „trubkových sestav“ původně určených ke klepání koberců a sušení prádla, samozřejmě už bez šňůr. Vzhledem k tomu, že nejsou vůbec využívány, rozhodl se odbor životního prostředí tyto „monumenty“ dle finančních možností postupně z veřejné zeleně odstraňovat. Jednotlivé sestavy budou nahrazovány novými parkovými úpravami respektujícími specifika daných lokalit. Protože se tento zásah postupně dotkne veřejné zeleně na území celé naší městské části, prosíme o vyjádření, zda se někde sušáky či klepadla ještě využívají, či o návrhy, co byste si v takto vzniklém prostoru u svého domu představovali. Pokusíme se reálné návrhy v rámci finančních možností využít. Názory můžete zasílat na e-mail jerabkoval@p13.mepnet.cz nebo na adresu: Odbor životního prostředí, ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5. Předem děkujeme za spolupráci.

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí