Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Děkujeme za podněty ke koncepci rozvoje

Od 1. dubna do 11. května mohli občané zasílat své podněty k připravované Koncepci rozvoje MČ Praha 13. Veškeré návrhy byly vyhodnoceny a byl na ně brán ohled při přípravě pracovní verze koncepce. Poté, co se v průběhu června vyjádří k této verzi jednotlivé odbory radnice, bude dokument zaslán k připomínkám komisím rady. Pravděpodobně v září, po schválení koncepce Radou MČ Praha 13, bude dokument zveřejněn na úřední desce i webových stránkách radnice a předán členům zastupitelstva, kde o něm bude vedena další diskuse. Ke konečnému schválení materiálu zastupitelstvem by mělo dojít ještě na podzim, nejpozději však do konce tohoto roku.


Všem autorům podnětů bychom tímto chtěli poděkovat za aktivní přístup k rozvoji naší městské části a za spolupráci. Tři z nich, které jsme vylosovali – Lenka Brzoňová, Radek Cizner a Jiří Houška – obdrží knihu Praha 13, město uprostřed zeleně.

Gabriela Kloudová, zástupkyně starosty