Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru nebezpečných odpadů

Speciální automobil firmy A.S.A., s.r.o., zastaví pokaždé na 20 min. na níže uvedených stanovištích, kde mohou obyvatelé MČ Praha 13 v určenou dobu odevzdat baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy, ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, čistící prostředky, zaolejované textilie a nádobky od sprejů. Další informace vám poskytnou pracovníci OŽP na tel. 235 012 470.

Datum: 26. 7.
Zastávky sběrové trasy Doba stání
nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20
ul. Mládí (u kulturního domu Mlejn) 15.30 – 15.50
ul. Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20
ul. Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 – 16.50
ul. Kolovečská (u sběrny surovin) 17.00 – 17.20
ul. Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50
ul. Fantova (u sběrny suroviny) 18.10 – 18.30
ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. 18.40 – 19.00
 
Datum: 28. 6.
Zastávky sběrové trasy Doba stání
ul. 5. máje (proti domu č.325) 15.00 – 15.20
ul. Živcových (točna autobusu) 15.30 – 15.50
ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463) 16.00 – 16.20
ul. Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30 – 16.50
ul. Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17.00 – 17.20
ul. Bašteckého (parkovací záliv u garáží) 17.40 – 18.00
ul. Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10 – 18.30
ul. Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40 – 19.00
 
Datum: 17. 7.
Zastávky sběrové trasy Doba stání
ul. K Řeporyjím x K Chabům (u kapličky) 15.00 - 15.20
ul. K Řeporyjím x V Brůdku 15.30 - 15.50