Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Letní kurz češtiny

Letní kurz češtiny


Od 20. do 31. 8. bude ve FZŠ Mezi Školami probíhat intenzivní kurz, zaměřený na zvládnutí základních komunikačních a konverzačních dovedností v českém jazyce. Je určen dětem (6 – 12 let) z cizojazyčného prostředí a je hrazen z prostředků grantu. Přihlášky a informace u zástupce ředitele PaedDr. Marty Šefčíkové, tel. 251 613 247, zastupce1st@seznam.cz.