Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Týden s lehkou atletikou

Týden s lehkou atletikou


Na začátku května připravily vychovatelky ŠD při FZŠ Trávníčkova pro děti týden s lehkou atletikou. A protože bylo o co soutěžit, děti běhaly, skákaly i házely s nasazením všech svých sil. Ti, kteří se svým výkonem příliš spokojení nebyli, měli ještě další šanci - na konci května je čekal totiž týden míčových her.

Jitka Vašíčková, ved.vychovatelka