Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Po naučné stezce nad Prokopským údolím

Po naučné stezce nad Prokopským údolím


Naučná stezka v délce tří kilometrů začíná ve starých Butovicích u křižovatky komunikací Pod Vavřincem a Novoveské. Jejich šest zastávek je vybaveno pěknými dřevěnými informačními tabulemi s barevnými kresbami místní fauny, flóry a s popisem historie okolí.

Zastávka 1 – Lom Kační
Stěna opuštěného lomu s vulkanickými horninami (diabas) a se vzorky usazenin silurského moře, které zde bylo před 425 miliony let. Okolo stěn lomu je zachován původní terén, na skalách nalezneme ekosystém skalní stepi.

Zastávka 2 – Kovářovic mez
Starý jámový lom s vápencem, který se usadil na dně prvohorního silurského moře. Zde nalezl Joachim Barrande v 19. století ve světě dosud neznámé druhy zkamenělých organismů. Sběr a lámání kamene jsou tu dnes přísně zakázány. Bohatě se tu vyskytují suchomilné a teplomilné rostliny.

Zastávka 3 – Hradiště
Rozkládá se na vyvýšeném ostrohu mezi kaňony Prokopského a Dalejského potoka. Jeho rozloha je přes 9 ha. První stopy zdejšího osídlení pocházejí z mladší doby kamenné asi 4000 let př. Kr. Dokládají to nálezy volutové kultury. Další osídlení je např. z doby kultury řivnáčské 2400 let př. Kr. Vykopávky jsou uschovány v Muzeu hl. m. Prahy. Zajímavé jsou také nálezy zbytků keramiky a nástrojů z doby bronzové a slovanské hradištní kultury z 9. století.

Zastávka 4 – Vyhlídka na Hemrovy skály
Geologicky jsou skály vulkanického původu. Vytvořila je podmořská sopka před 425 miliony let. V současné době jsou skály silně drobivé, neudrží vodu a proto je zde nepříznivý podklad pro rostliny. Nejodolnější vegetaci tu nalezneme na jaře.

Zastávka 5 – Nad klukovickým koupalištěm
Pod námi se rozprostírá 70 metrů hluboký kaňon tvořený Prokopským a Dalejským potokem. Jejich soutok je u železničního mostu na trati ze Smíchova přes Řeporyje do Berouna. V 60. letech minulého století zde bylo hojně vyhledávané přírodní koupaliště. Pamatuji si jako kluk na převlékací kabiny a spousty milovníků vody a slunce na dekách v trávě. Stavidlo u koupaliště nahromadilo dostatek vody. Dodnes jsou zde patrné jeho betonové stěny. Na strmých svazích nad ním se rozkládá nejvzácnější část údolí, tzv. vápencová skalní step. Jeskyně v ní byly osídleny pravěkými lidmi již v období mezolitu, 8000–5000 let př. Kr.

Zastávka 6 – Vyhlídka na Dalejský háj
Listnatý háj má rozlohu 28 ha. Hájovna ukrytá v lese je ze začátku 18. století.

Jaroslav Fuglík


Kdo vyhrál atlasy a mapy od Žaketu?


Jak se jmenuje pochod, který pořádá vydavatelství Žaket vždy 17. listopadu v rámci místopisné soutěže 8x4? Odpovědí na tuto soutěžní otázku nám přišlo skutečně jen málo. Protože však všichni správně odpověděli, že pochod se jmenuje Pražský minimax, mohli jsme vylosovat výherce cen. Atlas Střední Čechy a Praha získávají Zuzana Poláková a Dana Hnaťuková z Velké Ohrady, sérii čtyř cyklistických map okolí Prahy obdrží J. Martonik z Nových Butovic a David Reich¬mann z Velké Ohrady. Výherci byli písemně vyrozuměni a ceny jsou k vyzvednutí v redakci STOPu. -red-