Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PRANÝŘ

Nemocné Nové Butovice


Jak jinak nazvat donedávna poměrně klidnou lokalitu, kde bylo radost pracovat a zvelebovat veřejná prostranství. Nyní ale míra vandalizmu, která panuje v okolí Slunečního náměstí a v komplexu sportovišť Mezi Školami, již překročila hranici únosnosti. Před FZŠ Fingerova a na Suchém vršku byly začátkem května úmyslně zapáleny porosty jalovců. Přes okamžitý zásah hasičů činí způsobená škoda (tedy pouze náklady na odstranění ohořelých kmenů a založení nových výsadeb) přes 100 000 korun. Ekologická škoda je ale mnohem vyšší. Cílem útoku „nemocných“ se stávají také lavičky a ostatní mobiliář v parčících a na hřištích. Jejich opravy stály jen za poslední dva měsíce 60 000 korun. Pak budou chybět prostředky na nové výsadby, nový mobiliář na dětská hřiště apod. Žádáme proto obyvatele Butovic, aby se aktivně zapojili do „uzdravování“ svého okolí. O pomoc jsme požádali i policii, protože není možné tolerovat, aby někdo ničil takovýmto způsobem svým ostatním spoluobčanům hezké a příjemné prostředí.  

Jana Gilíková, OŽP

Bez milosti


I nad dalším případem zůstává rozum stát. Těsně před letošní oslavou čarodějnic bylo na úřad nahlášeno, že v hromadě suchých větví, která byla připravena na oheň, se zřejmě uhnízdili ptáci. Na místě bylo zjištěno, že do hromady skutečně zalétávají kosi. Odbor životního prostředí tedy hromadu neprodleně oplotil, označil páskou a opatřil informací o hnízdění ptáků. Narychlo také zajistil nové dřevo na oheň, který byl zapálen na zcela opačné straně plochy u MDDM. V průběhu programu čarodějnic bylo několikrát na mikrofon opakováno, že v hromadě hnízdí ptactvo. Hasiči a strážníci městské policie hlídali hromadu i po skončení oslav až do půlnoci, kdy museli odjet k jiným akcím. Zřejmě kolem druhé hodiny v noci neznámý pachatel hromadu bez milosti zapálil. Oheň uhasili po upozornění občana hasiči z Jinonic. 

-st-