Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mozková mrtvice (ICTUS) se vás (ne)týká?

Mozková mrtvice (ICTUS) se vás (ne)týká?


Rádi bychom vás seznámili s aktivitou, která napomáhá osobám postiženým centrální mozkovou příhodou, lidově mrtvicí. Zakladatel a propagátor této unikátní pomoci je Jan Dohnálek, sám po iktu. V roce 2006 inicioval založení ICTUS-CLUBu a o rok později veřejně prospěšné společnosti ICTUS.CZ.
Lidí postižených iktem je v naší republice průměrně 35 000. Poměrně velkou část tvoří osoby mladé - ženy mezi 18 a 40 lety, muži od 30 do 50 let.
Po uplynutí doby poskytované lékařské péče na akutním lůžku a poté v LDN či rehabilitačním ústavu se potřebují vrátit do běžného života, což ve většině případů bez pomoci zvenčí a určitého nakopnutí, spolupráce a pochopení blízkého okolí stěží dokáží.
První činností ICTUSu je osvěta, vedená jak směrem k nemocným, tak k rodinným příslušníkům a přátelům. Vlastní pomoc postiženému začíná již návštěvou u lůžka v nemocnici, samozřejmě se souhlasem lékaře i nemocného. Práce pokračuje návštěvami u pacienta v době, kdy se vrátil do domácího prostředí, následují motivační vycházky, které zbavují dotyčnou osobu ostychu z okolí, nedůvěry a strachu z reakcí vlastního těla a psychiky. Poté nastupují týdenní pobyty zaměřené na návrat k původním pohybovým aktivitám a důvěře ve vlastní tělo. Jde o specifická metodická cvičení, plavání a v mnohých případech i lyžování! Pacient se tak znovu naučí manipulovat se svým tělem a věřit si ve fyzické i psychické rovině. Úspěšnost pomoci ICTUSu je 90 %. Celá služba je zastřešena pořádanými společenskými akcemi a zajišťováním pracovních míst.


Kontakt:Jan Dohnálek
tel. 603 500 718,
dohnalek@ictus.cz , www.ictus.cz

Hana Zeusová