Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení


GLE o.p.s. - česká pobočka londýnské firmy Greater London Enterprise - představuje nový projekt „Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení”, který je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA). Projekt je zaměřen na možnosti rozvoje podnikání rodičů s dětmi do 15 let, imigrantů a dlouhodobě nezaměstnaných osob, žijících (popř. plánujících žít) déle než půl roku na území hlavního města Prahy. Projekt je realizován od 1. 12. 2008 do 31. 3. 2011 v kancelářích GLE o.p.s. v Křižíkově ulici v Pra

ze 8. Práce s klienty byla zahájena v březnu 2009.
Cílem projektu je zvýšit povědomí zmíněných cílových skupin i široké veřejnosti o podnikání jako cestě ze sociálního vyloučení, rozvíjet dovednosti potřebné k odstartování podnikání nebo samostatně výdělečné činnosti. Jsou přitom využívány zkušenosti ze zahraničí – především z Velké Británie – a je přenášena dobrá praxe z oblasti podpory podnikání znevýhodněných osob.
Zájemci mohou v projektu absolvovat individuální poradenství s podnikatelským poradcem, informační školení a vzdělávací semináře v těchto oblastech: tvorba podnikatelského plánu, reklama, marketing, účetnictví a daně, osobní rozvoj, komunikační dovednosti, možnosti financování, právní základ a další. Všechny typy podpory jsou poskytovány zdarma a budou prováděny v češtině či angličtině proškolenými podnikatelskými poradci. Předpokládáme, že projekt bude pro klienty přínosem zejména v oblasti jejich integrace do společnosti, v obnovené důvěře ve vlastní schopnosti a dovednosti a v možnosti zjistit, co vše je potřeba k tomu, aby byl člověk „svým vlastním šéfem“.
Partnery projektu jsou Poradna pro integraci a Centrum pro integraci cizinců, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti práce s imigranty.
Na konzultaci se lze objednat telefonicky na číslech 773 697 875, 876 nebo na emailové adrese poradenstvi@gle.co.uk. Více informací o projektu získáte na www.gle.cz.

 Hana Galiová
projektová manažerka,
 e-mail: hana.g@gle.co.uk
telefon: 773 697 874, 221 863 124