Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Naše centrum je otevřené každému

Mateřské centrum Prokůpek sídlí v Komunitním centru sv. Prokopa na Slunečním náměstí v Nových Butovicích. U jeho zrodu stály maminky z okolních sídlišť, které se potkávaly v KC na mši a jiných akcích farnosti. Jejich touha a potřeba potkávat se s dětmi i za jiným účelem dospěla k založení občanského sdružení Mateřské centrum Prokůpek. Dnes je MC otevřené každému bez ohledu na vyznání a příslušnosti k církvi.

V současné době probíhají v úterý a v pátek dopoledne programy pro nejmenší děti. Každý z nich je zaměřen více na určitý druh činnosti. V úterý jde o výtvarku, v pátek spíše o pohyb. Součástí každého programu je volná herna pro děti, kde jsou jim k dispozici různé hračky a knížky. Abychom umožnili setkávání i předškolákům a školákům, zajišťujeme speciální tematické akce na odpoledne (nepravidelně). Již několik let spolupracujeme s hudební školou Renesance, výsledkem jsou dvě skupinky dětí navštěvujících odpolední kroužek Brouci. V letošním školním roce se podařilo rozšířit nabídku hudebních programů i na dopolední hodiny, a to ve spolupráci s hudební školou Yamaha. Také jsme zavedli pravidelné masáže miminek, Zdravé vaření s Magdalénou Dobromilou a ve spolupráci s občanským sdružením ROST – rodina s tématem přednáškový cyklus. Rády bychom zachovaly tento koncept i v dalších letech, máme však i nové nápady. Proto je potřeba, abychom měly více aktivních maminek, které by byly ochotné pomoci nám s programem a případně s dalšími pracemi. Těšíme se na nové návštěvníky i rodiče, kteří by se rádi zapojili do našeho týmu.

Více na www.mcprokupek.czveronika@veget.cz, tel. 602 146 987. Program mateřského
centra je také zveřejněn v Kalendáři akcí.

Veronika Černá