Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pilotní provoz datových schránek

Pilotní provoz datových schránek

Úřad MČ Praha 13 se 4. května stal prvním úřadem městské části v hlavním městě, který zahájil pilotní provoz projektu Informačního systému datových schránek (ISDS). Při této příležitosti proběhlo na radnici informační setkání tajemníků úřadů městských částí Prahy s náměstkem ministra vnitra Zdeňkem Zajíčkem. Datové schránky mají zjednodušit a urychlit komunikaci úřadů veřejné správy mezi sebou i s občany nebo fyzickými či právnickými osobami, ušetřit výdaje za poštovné a klientům cesty na úřad. V současné době probíhá vyhodnocení pilotního provozu. Více na www.mvcr.cz nebo www.datoveschranky.info.

Martin Šmíd, OKT