Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ve STOPu se psalo o revitalizaci vnitrobloků. V čem spočívá a kdy už začne?

Ve STOPu se psalo o revitalizaci vnitrobloků. V čem spočívá a kdy už začne?


Dlouhý článek o revitalizaci sídlištních vnitrobloků vyšel v únorovém STOPu, informace jsou i na internetových stránkách a uspořádali jsme dokonce informační setkání s občany na toto téma. Protože se přesto šíří různé fámy a obavy, vracím se k tomuto tématu ještě jednou. Jde o jednu z nejvýznamnějších investičních akcí letošního roku, na kterou jsme obdrželi vysokou dotaci z evropských fondů. I z tohoto důvodu musely být projekty zpracovány velmi kvalitně a čerpané prostředky jsou pod přísným dohledem. Revitalizace bude znamenat výraznou estetickou proměnu šesti vnitrobloků – zmizí příšerné betonové zídky a „ozdoby“ z panelů, vzniknou úplně nová dětská hřiště, objeví se nové lavičky a koše. Nejzásadnější změny zaznamená zeleň. Zaslechl jsem protesty proti údajně zbytečnému kácení stromů. Ano, kácet se bude, ale jen v odůvodněných případech a vysázená zeleň výrazně převýší tu pokácenou. Kácet se budou jen stromy, které byly na základě dendrologického posudku označeny za nemocné nebo poškozené, dále náletové dřeviny a druhy stromů, které nezapadají do moderní zahradnické koncepce. Vysázeno bude celkem 159 stromů, zatímco pokáceno jich bude jen 54. Proběhne také rozsáhlá výměna keřů, kolem 5 000 m2 nových keřů nahradí stejně velkou plochu starých a nevhodných keřových skupin, někdy samozřejmě na jiném místě. Odstraněny budou zejména vysoké keře, které se v dřívější době hodně využívaly, ale jsou nepřehledné, stávají se úkrytem pro bezdomovce a jiné pochybné osoby. Nahrazují se dnes nižšími, přehlednějšími keři, které jsou vhodnější z hlediska bezpečnosti a odpovídají současným urbanistickým trendům.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele, které by mohlo být ukončeno v průběhu června. Stavby jsou řádně ohlášeny stavebnímu úřadu, takže hned po uzavření smlouvy s dodavatelem budou zahájeny přípravné práce. Tři vnitrobloky by měly být dokončeny do března 2010, další tři do podzimu příštího roku.Proč ještě není dokončeno sportovní hřiště v Centrálním parku?


Hlavním důvodem, proč se budování hřiště oproti původním termínům zpozdilo, byly archeologické nálezy při zahájení stavebních prací. Kvůli následnému archeologickému průzkumu byla stavba přerušena od 25. srpna až do 17. prosince loňského roku. Pak už nebylo možno práce obnovit a na jaře bylo počasí tak deštivé, že bagr dlouho nemohl být vpuštěn na stavbu. Dodavatel mezitím dokončil ostatní prvky sportovní části, zejména posilovací trenažéry, které už lidé využívají a jsou velmi oblíbené zejména mezi dětmi. Nyní už jsou téměř všechny stavební práce na hřišti dokončeny, čeká se jen na vhodné počasí, aby mohl být bezpečně položen umělý povrch. K tomu dojde v průběhu června, takže o prázdninách už bude víceúčelové hřiště sloužit dětem i dospělým, kteří si budou chtít zahrát basket, volejbal nebo tenis. Přeji vám krásné léto a abyste si o prázdninách a dovolených opravdu odpočinuli.