Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ulice Jaroslava Foglara

Ulice Jaroslava Foglara


Spisovatel Foglar - skautským jménem Jestřáb - má rodný dům v Nuslích, Benátská č. 3, kde spatřil světlo světa 6. července 1907. Skautingu zasvětil celý život. Dobrodružnými příběhy vnesl do literatury meziválečného období zcela nový impuls motivující k životu v přírodě, ke kamarádství, sportu a hrám v prázdninových táborech.
Literární pouť zahájil r. 1934 románem Přístav volá. Vydání získalo 1. cenu v soutěži o nejlepší knížku pro mládež. V prosinci 1938 pak jako redaktor časopisu Mladý hlasatel poslal na svět svůj první příběh komiksu Rychlé šípy s kresbami Jana Fischera. Populární série vycházela do r. 1941. Další skvělé časopisy Junák a Vpřed pod jeho vedením do roku 1948 běžně dosahovaly nákladu 200 000 kusů.
Foglarovy výchovné zásady v duchu fair play tak ovlivnily řadu čtenářských generací. A Zápisník 13 bobříků s radami pro tábornickou práci ve skautských družinách (1941 a 1947) zdárně přežíval sice utajen, ale vždy připraven i v kapsách krátkých kalhot pionýrských vedoucích Gottwaldovy éry, nebo v časech šedé normalizace.
Svůj svět Bobřích řek, Jezerních kotlin, tajemných Stínadel a Vontů Jaroslav Foglar tiše opustil
23. 1. 1999 v Thomayerově nemocnici. Pohřben je na Vinohradském hřbitově blízko chrámu sv. Václava (odd. 18, č. 20). Ale jeho knížky se stále čtou, zfilmované Záhady hlavolamu znovu lákají
k obrazovkám celé rodiny. Snad i proto, že citlivé vnímání přírody, odvaha, pravda a čest mohou být nepostradatelné i na prahu 21. století.

Z archivu Rodopisné revue připravil Miloslav Trnka