Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z magistrátu

  • V květnu rozšířila TSK info své služby motoristům o bezplatné zasílání informací obsazenosti parkovišť P+R emailem. Množství i četnost zasílaných dat si uživatel může nastavit podle své potřeby. Více na www.tsk-praha.cz
  •  Městská policie nabízí bezplatnou evidenci jízdních kol. Kromě štítku s číslem obdrží majitel také evidenční průkaz jízdního kola. Údaje o kole
    jsou ukládány do centrální evidence. Více najdete na www.mppraha.cz/evidence-kol/
  •  Pražská plynárenská otevřela 13. května ve Vysočanech další plnicí stanici stlačeného zemního plynu (CNG). Samoobslužná veřejná stanice, největší v České republice, natankuje osobní i nákladní auto přibližně za tři minuty. Do roku 2013 by mělo být
    v ČR více než sto plniček. Více na www.cng.cz.
  • Interaktivní expozice Labyrint světla je od 12. května do 14. července denně k vidění v Ekotechnickém muzeu v Bubenči. Smyslem je uvést návštěvníky do aktivního procesu tvorby. Více na www.orbis-pictus.com .

-dn-