Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Má Praha 13 dostatečný počet míst ve školkách? V mnoha pražských obvodech jsou prý velké problémy...

Má Praha 13 dostatečný počet míst ve školkách? V mnoha pražských obvodech jsou prý velké problémy...

Přihlášky do mateřských škol podávali rodiče 28. dubna. V polovině května se nám podařilo sumarizovat všechny údaje o přihlášených dětech.Mateřské školy obdržely celkem 972 přihlášek, mnozí rodiče ale podali žádost na více než jednu školku, takže dítě se objevilo mezi přihlášenými dvakrát nebo vícekrát. Objevil se i případ, kdy rodiče přihlásili dítě do sedmi školek. Po odstranění duplicit se ukázalo, že tlak na školky není zase až tak velký - přihlášených dětí bylo nakonec 854. Náš odbor neškolství po celou dobu spolupracoval s ředitelkami jednotlivých školek při odstraňování duplicitních přihlášek a sledoval průběh přijímacího řízení.

Nakonec bylo pro školní rok 2011/2012 do mateřských škol přijato celkem 668 dětí. Po vzájemné dohodě s ředitelkami se tak ke spokojenosti naší i rodičů podařilo umístit všechny děti od 3 let s trvalým bydlištěm v Praze 13. Některým zájemcům sice dítě nebylo přijato přímo do školky, kterou preferovali, ale bylo jim nabídnuto přijetí do jiné školky, která měla ještě volnou kapacitu, samozřejmě co nejblíže k místu bydliště.

Odmítnuto bylo 186 žádostí. Z toho 81 dětí mělo trvalé bydliště mimo Prahu 13 (36 dětí ve Středočeském kraji a 45 v jiné městské části). Zbývajících 105 nepřijatých dětí bylo buď mladších než 3 roky, nebo šlo o děti matek v domácnosti nebo na rodičovské dovolené.

Oproti předcházejícímu školnímu roku očekáváme tedy od září v mateřských školách o 42 dětí více. Podobný nárůst jsme zaznamenali v září 2010, kdy jsme otevírali dvě nová oddělení školky v rekonstruované budově bývalého domu dětí v Bronzové ulici. Tentokrát nám nárůst umožnilo zejména povolení navýšit stávající kapacitu Mateřské školy Husníkova o jednu třídu a navýšení počtu míst v Mateřské škole Vlachova. V září bychom tak měli mít v našich dvaceti mateřinkách celkem 2 221 dětí v 91 třídách, z toho 684 předškoláků.

Do budoucna se samozřejmě předpokládá další zvýšení zájmu o místa v mateřských školách. Proto již delší dobu usilujeme o získání budovy bývalých jeslí ve vnitrobloku Husníkova, která byla dosud ve vlastnictví státu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových již předání objektu do vlastnictví městské části schválil pod podmínkou, že zde bude zřízena školka. S převzetím souhlasilo i zastupitelstvo Prahy 13. Zatím ještě neškolství proběhl zápis do katastru nemovitostí.

Praha 13 pak převezme budovu i s nájemníkem, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, která již řadu let objekt využívá. Tato nájemní smlouva je na dobu určitou a vyprší na konci roku 2012. Jakmile nájemce budovu uvolní, budeme moci přistoupit k její rekonstrukci. V Husníkově ulici tak v budoucnu vznikne nová školka o kapacitě 100-120 dětí.

Přeji vám hezkou dovolenou, hlavně hodně odpočinku a příjemných zážitků.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz