Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení městské části

Pozor na změny přednosti v jízdě, nyní i na Velké Ohradě!

Znovu upozorňuji na změny dopravního značení na řadě komunikací. Jednotlivé oblasti na sídlišti Lužiny, Nové Butovice a ve Stodůlkách – Hájích a Vidouli jsou nově řešeny jako zóny s dopravním omezením a na křižovatkách zpravidla platí přednost zprava.
Po Lužinách a Nových Butovicích připravuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy změny místní úpravy provozu na dalším sídlišti, a to na Velké Ohradě. Veškeré změny jsou navrženy s cílem zklidnění automobilové dopravy a zvýšení bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu. Úpravy dopravního značení vycházejí z auditu a schválené projektové dokumentace dopravního značení. O chystaných dopravních změnách jsme vás již dříve informovali ve STOPu i na webových stránkách Prahy 13. Technická správa komunikací předpokládá zahájení prací v průběhu června, proto si dovoluji požádat především řidiče  motorových vozidel, aby nejezdili„po paměti“, ale pozorně sledovali dopravní značení a na křižovatkách, kde není upravena přednost v jízdě, dávali vždy přednost vozidlům přijíždějícím zprava.

Po Velké Ohradě čekají dopravní změny i Stodůlky. O termínu, který je závislý na finančních možnostech Technické správy komunikací, vás opět budeme včas informovat.

Aleš Mareček, zástupce starosty