Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

 

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

 

SOUHLASILA


s výběrem externího auditora k přezkoumání hospodaření pro období 2011 – 2013, společnosti BDO Audit, s.r.o., na základě výběrového řízení

SOUHLASILA


s převodem finančních prostředků ve výši 200 000 Kč z rezervního fondu Střediska sociálních služeb Prahy 13 do fondu investičního a s použitím finančních prostředků z investičního fondu Střediska sociálních služeb Prahy 13 na nákup vozidla

SOUHLASILA


s uzavřením darovací smlouvy na dvě jízdní kola od společnosti Globus ČR, k.s. - divize Zličín a s uzavřením smlouvy o výpůjčce na dvě jízdní kola pro Městskou policii hl. města Prahy

VZALA NA VĚDOMÍ


předložený návrh nařízení, kterým se vydává tržní řád a uplatnila k uvedenému návrhu připomínky ve smyslu připomínek odd. daní a poplatků Ekonomického odboru ÚMČ Praha 13

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS