Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ekologické divadlo vychovává

Každoročně již od roku 1997 pořádá Praha 13 v rámci osvětových akcí dvě divadelní představení pro děti, jejichž smyslem je ekologická osvěta a výchova. Ekodivadélka vychovávají zajímavou formou a odpovídají trendům Místní agendy 21. Divadlo Kapsa uspořádalo 23. dubna ve Spolkovém domě dvě reprízy Jarní pohádky ze zahrádky, kterých se zúčastnilo na 500 dětí z mateřských i základních škol. Přivítala je tajemnice úřadu Kateřina Černá s pracovnicemi odboru životního prostředí. Děti byly broukem Oukem a šnekem Ekem nadšené a těší se na výsledky výtvarné soutěže, která byla k divadélku vyhlášena. O brázky od dětí budou vystaveny v atriu r adnice a nejlepší malíři získají zajímavou odměnu.

Jiří Neckář