Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komplexní údržba komunikací v roce 2012 v Městské části Praha 13

 

Čís. bloku Termín čištění Seznam ulic
1 28. 8. Vackova + tři menší parkoviště, Kálikova, Heranova, Hábova + parkoviště + odbočka k jeslím, Šostakovičovo nám., Vlachova, Líšnická, Flöglova, Hostinského + parkoviště + odbočka k mateřské škole, Klukovická
2 29. 8. Lýskova (od Chalabalova po Jeremiášovu) + parkoviště, Kociánova, Chalabalova + parkoviště, Kovářova, Kuncova, Mládí
3 31. 8. Fantova + spojka Oistrachova + parkoviště,Trávníčkova + parkoviště + spojky Mukařovského, Kettnerova , Horákova
4 6. 9. Neústupného + parkoviště, Chlupova, Bellušova + spojky Mukařovského+parkoviště, Holýšovská +parkoviště, Archeologická (Mukařovského- -Bronzová)
5 7. 9. U Jezera +parkoviště, Sezemínská, Bronzová+parkoviště, Amforová + spojka + parkoviště, Mukařovského – parkoviště u metra, Podpěrova, Brdičkova, Kolovečská + spojka Mukařovského + parkoviště
6 10. 9. Archeologická (Zázvorkova- Jeremiášova), Zázvorkova + parkoviště, Modrá + parkoviště, Böhmova + parkoviště, Zvoncovitá + spojka Archeologická + parkoviště, Mohylová + parkoviště, Píškova + parkoviště
7 12. 9. V Hůrkách (Petržílkova-Suchý vršek), Ovčí hájek + parkoviště, Seydlerova, Fingerova
8 13. 9. V Hůrkách (Pod hranicí-Suchý vršek), Husníkova, Suchý vršek
9 20. 9. Běhounkova (Bucharova-Blattného), Nušlova, Petržílkova, Na Zlatě, Volutová + parkoviště
10 21. 9. Běhounkova (Blattného-Pod hranicí) + parkoviště, Kodymova, Dominova, Mezi Školami, Blattného

 

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními značkami, které budou vždy osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Žádáme tímto řidiče o respektování dopravního značení.