Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mohou cvičit pod širým nebem

 

Středisku sociálních služeb Prahy 13 se na konci dubna podařilo získat dotační příspěvek na výstavbu tří venkovních cvičebních fitness prvků pro seniory. Štědrými dárci prostředků ve výši téměř 80 000 korun jsou Nadace správného životního stylu a společnost COLMEX. Chybějící částku 50 000 korun doplatí Středisko sociálních služeb a MČ Praha 13. Cvičební prvky budou postaveny v areálu střediska sociálních služeb. Záměr byl předjednán s kluby seniorů, které ho podpořily a tři cvičební prvky si samy vybraly. Možnosti si vyzkoušely a zvolily podle svých potřeb na hřištích pro seniory v Podolí a v Lysolajích. Ve finále byly vybrány cvičební stroje na procvičování ramen, jezdecké zařízení a surfovací zařízení. Fitness prvky, ve zvolené kombinaci, umožňují úspěšně protáhnut celé tělo. Výstavbou těchto prvků vznikne malé fitness hřiště pro seniory, které bude prvním  zařízením tohoto druhu na území naší městské části.

Středisko sociálních služeb Prahy 13