Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Olympionici prověřili kondici školáků

 

Ve dnech 10. a 11. května se v ZŠ Janského na Velké Ohradě uskutečnilo školní kolo soutěže Odznaku všestrannosti olympijských vítězů pod patronací olympijských vítězů Romana Šebrleho a Roberta Změlíka. Žáci si mohli vyzkoušet běh na 60 m, skok do dálky, hod medicinbalem přes hlavu vzad, trojskok snožmo z místa, 2 minuty švihadla na 4 způsoby, 2 minuty driblingu  basketbalovým míčem, 2 minuty kliky, hod míčkem, 2 minuty shyby, běh na 1000 m. Výkony na jednotlivých stanovištích měřili učitelé. Všichni se snažili podat nejlepší výkony v duchu myšlenky „fair play“, ale zároveň si pěkně užít příjemné dopoledne se  svými kamarády.
Další kolo této akce se uskutečnilo 15. května na krásném sportovišti FZŠ Trávníčkova. Soutěžila osmičlenná družstva žáků 6. a 7. tříd deseti základních škol z Prahy 13 a 5 (FZŠ Br dičkova, FZŠ Trávníčkova, ZŠ Mládí, ZŠ Bronzová, ZŠ Kuncova, FZŠ Mezi Školami, ZŠ Janského, ZŠ Kořenského, ZŠ Radlická, ZŠ Drtinova). Po obdivuhodných výkonech a součtu sedmi vybraných disciplín zvítězila FZŠ Brdičkova a zaslouženě postoupila do krajského kola konaného 31. 5. na Děkance. Celá tato akce je v souladu s koncep cemi Zdravé město, Zdravá škola a s principy Místní agendy 21 v MČ Praha 13.

Jana Civínová a Martin Horák, ZŠ Janského