Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů červen 2012

 

 

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

4. 6.
150 let Sokola Svatava Bulířová
Pokračování besedy o novinkách v první pomoci Městská policie Praha
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

11. 6.
Oslava 90. narozenin čtyř členů našeho klubu Svatava Bulířová

18. 6.
Olympiáda našeho klubu ve vnitřních i vnějších prostorách DS Lukáš Richard Kouba
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

25. 6. 
Přátelské posezení před prázdninami Svatava Bulířová

Přeji všem pěkné užití prázdnin. V klubu se opět sejdeme 3. září 2012.

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

5. 6.
Video - film na přání

12. 6.
Sportovní soutěžení o ceny Pavel Vykydal, Home Senior

19. 6.
Zahraje nám Komorní orchestr Václava Vomáčky

26. 6.
Rozloučení před prázdninami.

Od 14. do 21. července pobyt v Chlumu u Třeboně.

Přeji všem krásné prázdniny.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603.

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

6. 6.
Zájezd do Častolovic Roman Kosan, Luboš Žemlička

13. 6.
Zahraje nám Sparťanka Miloš Procházka

20. 6.
Recitovat a zpívat nám budou děti z Mateřské školy Paletka Alena Černohorská

27. 6.
Rozloučení před prázdninami při kávě a čaji
Promenáda v zahradě všichni

Všem seniorům přejeme příjemné prožití červencové a srpnové dovolené.

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR – Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

6. 6.
Diabetes a řízení auta

13. 6.
Co na dovolenou

20. 6.
Příprava na rekondiční pobyt

27. 6.
Pokyny pro rekondiční pobyt

Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby diabetiků. Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Výbor se schází každou první středu v měsíci.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405