Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slyšela jsem o schváleném záměru na „startovací byty“. Mohla bych se k tomu dozvědět něco víc?

Slyšela jsem o schváleném záměru na „startovací byty“. Mohla bych se k tomu dozvědět něco víc?

Smyslem tohoto záměru je, aby městská část měla k dispozici jistý bytový fond, který by mohla na určitou dobu poskytovat mladým rodinám, které chtějí zůstat v Praze 13. Byty budou zájemcům pronajímány na dobu určitou, tak aby získali čas potřebný na vyřešení své bytové situace a nemuseli se stěhovat pryč z městské části. Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém zasedání 25. dubna tento záměr schválilo a vzalo na vědomí rámcovou studii jeho proveditelnosti, kterou pro nás zpracoval externí smluvní partner. Studie obsahuje demografickou a ekonomickou analýzu se závěrem, že pořízení tzv. startovacích bytů je pro Prahu 13 výhodné v zájmu udržení nízkého věkového průměru obyvatelstva. Tomu lze napomoci vytvořením dobrých podmínek mladým rodinám pro start do života.

Zastupitelstvo schválio záměr pořízení přibližně 100 – 125 bytů v bytových domech, nově postavených na území městské části. Mělo by se jednat převážně o byty velikosti 1+kk a 2+kk, které budou pořízeny formou veřejné zakázky. Zpracováním zadávací dokumentace a vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky byla na základě smlouvy pověřena advokátní kancelář.  K vyhlášení dojde patrně v průběhu června, v květnu bylo zatím zveřejněno tzv. předběžné oznámení o veřejné zakázce. Protože jde o významnou zakázku, bude zveřejněna poměrně dlouho a nejspíše koncem září budou známy jednotlivé nabídky. O výběru nejvhodnější nabídky bude jako první informováno zastupitelstvo. Teprve až budeme znát konkrétní podrobnosti vybraného projektu, bude možné stanovit nějaký harmonogram dalších kroků. O dalším postupu budeme samozřejmě informovat i prostřednictvím STOPu.

Rád bych na tomto místě uvedl na pravou míru vyjádření některých médií, které o našem záměru psaly. Konkrétně jde o názor, že ke stavbě startovacích bytů jsme museli přistoupit proto, že jsme prodali obecní byty, které prý sloužily jako „zásobárna pro obyvatele v nouzi“. A tyhle obecní byty nám teď údajně chybí. To je naprosto nesmyslné tvrzení. Městská část neprodávala žádné volné byty, které by mohly být přiděleny sociálně slabým. Všechny prodávané byty byly obsazené a nájemníci, kteří v nich bydleli, neměli jinou možnost bydlení. Jak by obsazené byty mohly fungovat jako nějaká rezerva? Měli jsme přesvědčit movitější  nájemníky, aby si sehnali něco jiného, že obecní byty potřebujeme pro sociálně slabší? To asi sotva. Jedinou možností, jak vytvořit rezervu obecních bytů, je výstavba spojená s pronájmem na dobu určitou.

Vzhledem k tomu, že bytová výstavba je spíše záležitostí soukromých investorů, nikoli státu nebo hlavního města Prahy, považuji pořízení určitého počtu startovacích bytů do bytového fondu městské části v současné době za optimální řešení.

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz