Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Termín podání žádosti o pas si rezervujte

Termín podání žádosti o pas si rezervujte

Od 26. června 2012 musí mít každý občan, tedy i dítě, k vycestování do zahraničí svůj vlastní cestovní pas (do států EU stačí občanský průkaz). Očekáváme tedy ještě větší zájem žadatelů o cestovní doklady a občanské průkazy pro děti do 15 let. Fotografování malých dětí, které bývají často unavené a neklidné, trvá déle a čekání ostatních se prodlužuje. Radnice zřídila dětský koutek, kde si děti mohou hrát a kreslit a čas jim tak rychleji uteče. Přesto v zájmu zkrácení čekání doporučujeme:

 

  1. Termín podání žádosti si rezervujte prostřednictvím internetu –www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit – Rezervace termínů. Nebudete muset čekat a v rezervovaném termínu budete vyvoláni přednostně. Každý žadatel (včetně dětí) ale musí mít vlastní pořadové číslo, to platí pro lístky z vyvolávacího systému i pro rezervace po internetu.
     
  2. Rozhodně nenechávejte podávání žádosti na konec úředních hodin v pondělí a ve středu. Přijďte raději dopoledne (nejlépe v út, čt a pá), kdy je žadatelů méně. V případě podání žádosti těsně před koncem úředních hodin (před 18.00), se může stát, že z technických důvodů nebude možné žadateli vyhovět.
     
  3. S dítětem přicházejte v době, kdy není zvyklé spát nebo jíst. Pořízení fotografie dítěte bude snadnější a podání žádosti se tím urychlí.
     
  4. Na občanský průkaz je případně možné také dodání fotografie od profesionálního fotografa, musí však být zaslaná prostřednictvím datové schránky (návod najdete na www.mvcr.cz v oblasti Služby pro veřejnost – Formuláře ke stažení).

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

 

 

Stavba parkoviště začne v srpnu

V březnovém STOPu jsme vás informovali o přípravě výstavby nových parkovacích ploch ve svahu mezi ulicemi Janského a Klausova na Velké Ohradě. Dne 25. května proběhlo ústní projednávání projektu za účasti všech zainteresovaných orgánů i zástupců občanských sdružení. Následují závěrečné úkony stavebního řízení před vydáním stavebního povolení. Vlastní stavba by mohla začít v srpnu. Informace o přesném termínu zahájení stavby a o souvisejících dopravních opatřeních najdete na www.praha13.cz, jakmile budou k dispozici. Děkujeme za pochopení.

Jitka Šrámková, vedoucí investičního oddělení OMBAI