Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Praha šetří na úkor městských částí

Praha šetří na úkor městských částí

Každý z nás chce žít v hezkém prostředí, snaží se zvelebovat si své bydlení, zahrádku a oprávněně si myslí, že se takto budou chovat všichni. Ať už se jedná o sousedy, ale i o veřejná prostranství spravovaná jednotlivými městskými částmi nebo hlavním městem Prahou.

Od loňského roku máme bohužel pocit, že se hlavní město snaží na těchto činnostech ušetřit a přenést problém na městské části. Byl změněn systém přistavování velkoobjemových kontejnerů – od loňského roku jsou přistavovány vždy pouze na 4 hodiny a současně se snížily počty kontejnerů, které mohou městské části využít. V letech 2010 a 2011 dostala Praha 13 přiděleno 412 kontejnerů, loni už jen 286, a to v popsaném úsporném režimu. Pro 1. pololetí letošního roku jsme dostali přiděleno pouze 115 kontejnerů. Tím odpovídám na množící se dotazy, proč kontejnery nejsou přistavovány každý měsíc, jak byli občané Prahy 13 zvyklí.

Od února letošního roku se snížil počet sběrných dvorů, kam mohou občané zdarma odevzdávat odpad. Na území Prahy 13 sběrný dvůr nemáme, jsou v Praze 5 a v Radotíně. Snížení se dotklo dvora v Klikaté ulici v Praze 5, sběrný dvůr v Puchmajerově ulici zůstal naštěstí v provozu.

Dalším krokem hlavního města, který se naší městské části citelně dotkl, je snížení rozpočtu Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK). V oblasti zajištění čistoty městské části se to již promítlo. Z finančních důvodů snížila TSK letos počet odpadkových košů na našem území o 24 kusů. Ubyly na Šostakovičově náměstí, na Velké Ohradě a u všech stanic metra. U stanice metra Hůrka, jako u jediné, byly dokonce odstraněny všechny koše, protože pozemky u této stanice dosud nebyly svěřeny do správy TSK a tudíž na jejich úklid nedostává finanční prostředky.

Pořádek v okolí stanice metra Hůrka byl i předtím velkým problémem, nyní je zde ale situace ještě horší. Přesto se radnice Prahy 13 intenzivně snaží vzniklou situaci řešit. Vlastníkem zmíněných pozemků je hl. m. Praha a to je také za udržování pořádku v okolí stanice metra Hůrka zodpovědné. Dožadujeme se urychleného vyřešení situace jak u vlastníka pozemků, zastoupeného odborem evidence, využití a správy majetku magistrátu, tak u Dopravního podniku hl. m. Prahy, jako vlastníka stavby metra. Komunikace s vlastníkem pozemků i stavby je velice obtížná. Přesto věříme, že v brzké době docílíme zajištění pravidelného a trvalého úklidu v okolí stanice metra Hůrka.

Veřejná prostranství a veřejná zeleň, které má ve své správě a údržbě městská část, jsou již mnoho let ke spokojenosti zdejších obyvatel udržovány přibližně ve stejném režimu. Z rozpočtu městské části jsou na ně vynakládány přibližně stále stejné finanční prostředky. Tím více jsou pak vidět rozdíly, když někdo tyto svoje povinnosti řádně neplní. A občané na to samozřejmě hned oprávněně poukazují. Řešením ale rozhodně není, aby městská část dotovala na úkor svých ploch nebo jiných aktivit povinnosti hlavního města.

Aleš Mareček, zástupce starosty