Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Připravujeme festival volného času

 

Pod tímto názvem připravujeme sérii akcí s cílem prezentovat uceleně všechny volnočasové aktivity, které se uskutečňují v Praze 13. Pozitivní odezva neziskových organizací zabývajících se volným časem na naši nabídku poskytnutí prostoru k ukázkám i propagaci jejich činností nás přesvědčila o správnosti tohoto záměru. Festival bude probíhat o víkendech od 7. září do 5. října, pro velký zájem byly přidány i některé pracovní dny. Náplň bude velmi pestrá. V tuto chvíli uvádíme jen akce, u kterých se předpokládá aktivní zapojení občanů:

 

14. 9. – soutěž o nejhezčího voříška Prahy 13. Vzhledem k omezené kapacitě bude třeba se na soutěž předem přihlásit – formulář najdete již nyní na www.praha13.cz v oblasti Volný čas.

21. 9. – několik sportovních turnajů pro širokou veřejnost pod patronací Sokola Stodůlky

22. 9., 14 – 17 – v Centrálním parku koncert začínajících kapel. Zájemci o prezentaci své kapely mohou kontaktovat p. Bohdana Pardubického, tel. 235 011 210.

Každý pátek od 9 do 13 hodin se budou ve Sportovní hale Lužiny prezentovat jednotlivé školy. Podrobnější informace najdete v zářijovém STOPu a na www.praha13.cz. Na vaši účast se těší pořadatelé z radnice, ale především organizátoři jednotlivých akcí a účinkující.

Petr Zeman, zástupce starosty
Vít Bobysud, člen zastupitelstva