Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Grafik, na kterého jsme měli zapomenout

Až do 31. července si můžete ve Valdštejnské jízdárně prohlédnout dosud nejrozsáhlejší výstavu děl mistra české expresionistické grafiky Bohuslava Reynka. Grafik, malíř, ale také básník a překladatel. Od r. 1948 až do poloviny 60. let nebyl v Československu vystavován ani vydáván. Poté se stal kultovní postavou uměleckého světa. Od 20. let až do roku 1936 působil střídavě ve francouzském Grenoblu a v Petrkově, kde žil až do své smrti v roce 1971. Přestože byl vlastně samouk, stal se jedním z nejvýše ceněných grafiků. Od počátku patřil do části čapkovské generace umělců a intelektuálů, spojující estetiku umění s řádem přírodního světa. Vystavené dílo i ilustrace k doprovodnému vydání Bible vytvořil v kuchyni u kamen. Bible je přenesena do bezprostředního okolí statku a petrkovských zahrad. V grafických listech se odráží celý Reynkův svět – krajina, zátiší, biblické motivy i výjevy každodenního života. Inspirován vírou vše virtuozně propojuje v harmonický celek. Křehká hranice mezi kresbou, grafikou a malbou je v jeho rozsáhlém sugestivním a nadčasovém díle v českém prostředí ojedinělá. Hledají ho a nalézají ti, jejichž potřeby souzní s potřebou samoty. Očistné samoty, s jejíž pomocí vidíme alespoň na čas víc, než jen každodenní zoufalý zápas o věci vezdejší. Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin. Více informací najdete na www.reynek.cz.

Dan Novotný