Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

K blahodárné studánce v Pohledu

Tentokrát vám nabídneme výlet trochu vzdálenější. Třeba si někdy v létě najdete čas na vycházku dlouhou 15 km spojenou s výletem vlakem. Vezměte si s sebou košík na houby.
Z pražského hlavního nádraží pojedete do Havlíčkova Brodu a odtud ještě vláčkem do nedalekého Šlapanova. Tam se můžete podívat na kostel sv. Petra a Pavla ze 13. století a vrátíte se k rozcestníku u železničního přejezdu. Půjdete po zelené značce krásnými lesy až k lyžařské chatě Vysoká, kde jsou krásné výhledy do okolí a můžete se zde i občerstvit. Pokračujete po žluté pod lyžařským vlekem a pak opět hlubokými čistými lesy kolem lesní studánky s křížkem a později místem s dalším kamenným křížem.
V obci Mírovka přejdete přes potok Šlapanka po starém kamenném můstku. Určitě vás zde zaujmou ohrady se stády muflonů. V malebné vesničce Bartoušov s rybníkem na návsi si všimněte zvláštního pomníku obětem 1. světové války s nápisem v němčině a upravených chalup se vzorně srovnaným dřevem a krásnými zahradami. Po žluté dojdete do vesničky Pohled, která leží na obou březích Sázavy a pohltí vás svou neopakovatelnou atmosférou.
Značka vás dovede k bývalému klášteru cisterciaček. Některé budovy jsou přičítány J. Santinimu. Klášter několikrát vyhořel, přepadli ho husité i Švédové. V 19. století byl přestavěn na zámek, od 80 let 20. století zde byla škola. Dnes je v soukromých rukou. Odsud vystoupáte starou chráněnou lipovou alejí stále po žluté asi 2 km na poutní místo – k rokokovému kostelíku sv. Anny s kruhovou křížovou cestou a kapličkou s pramenem. Podle legendy ho prý nechal postavit klášterní písař, který při pronásledování jelena zapadl do bažiny a v nouzi slíbil, že pokud se zachrání, postaví na místě kapli ke cti svaté Anny. Při kopání základů byl objeven léčivý pramen, kam si jezdí pro vodu lidé ze širokého okolí. Můžete se také osvěžit a nabrat si vodu na zpáteční cestu. Celé místo na vás bude působit velmi blahodárně. Projděte se mezi starými stromy, křížovou cestou, posaďte se a rozjímejte. Lipovou alejí se pak můžete vrátit zpět do Pohledu na nádraží. Než vám pojede vlak do Havlíčkova Brodu, můžete zajít do nedaleké restaurace U Kroupů, kde je velmi příjemné prostředí a dobře se tam najíte. Přeji krásný výlet!

Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan