Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdávat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňovače plísní), zářivky a výbojky.

Datum Stanoviště Čas přistavení
út 15. 7. křižovatka ul. K Řeporyjím – K Chabům (u kapličky) 15.00 – 15.20
křižovatka ul. K Řeporyjím – K Brůdku 15.30 – 15.50
čt 24. 7. nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20
ul. Mládí (u kulturního domu Mlejn) 15.30 – 15.50
ul. Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20
čt 24. 7. ul. Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 – 16.50
ul. Kolovečská (parkoviště) 17.00 – 17.20
ul. Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50
ul. Fantova (u provozovny Barum) 18.10 – 18.30
křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. (u č. 1511) 18.40 – 19.00