Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na Velké Ohradě vyroste depozitář muzea

V minulém čísle zpravodaje STOP byla zveřejněna informace o zahájení výstavby nového depozitáře Uměleckoprůmyslového musea v Praze v Červeňanského ulici na Velké Ohradě. Výstavba centrálního depozitáře je pro nás zcela zásadní stavbou pro uložení statisíců sbírkových předmětů, neboť historická budova na Starém Městě z let 1897 – 1901 bude současně procházet generální rekonstrukcí. Zhotovitel PSJ, a. s., v současné době provádí zemní práce. V letních měsících budou realizovány podkladní betony, izolace a základová deska. Následující fází bude realizace nosných konstrukcí stavby. Jelikož bylo zahájení stavby depozitáře z objektivních příčin pozdrženo, je nyní zásadní termín dokončení v roce 2015. Z toho důvodu firma pracuje i o víkendech. Za případné nepříjemnosti se obyvatelům v blízkém okolí omlouváme. O dalším vývoji stavby vás budeme průběžně informovat. Děkujeme za porozumění.

Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze