Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tradiční farmářské trhy rozšiřují nákupní možnosti obyvatel

Od dubna do listopadu, včetně prázdnin, si na Slunečním náměstí Prahy 13 mohou obyvatelé nakoupit domácí potraviny a výrobky. Probíhají zde totiž pravidelné farmářské trhy, které se konají každé pondělí od 8 do 18 hodin. Celkový vzhled i rozmístění stánků jsou koncipovány tak, aby přirozeně navazovaly na tradici staropražských jarmarků.

Jedná se o jednu z aktivit Místní agendy 21, nazývanou spolupráce tří sektorů. Zástupci radnice, občanů i provozovatelů trhů se sešli 12. května, aby vyhodnotili dosavadní působení trhů v Praze 13. K dostání je zde především čerstvá zelenina a ovoce, tradiční pečivo z domácích pekáren, mléčné výrobky, uzenářské výrobky, čerstvé ryby a produkty zpracované z ovoce. Tento sortiment doplňují různé druhy medu a koření.

Poněkud vyšší ceny jsou vyváženy vyšší kvalitou. Jen v tomto roce došlo k obměně cca 20 % prodejců v zájmu zvýšení kvality výrobků. Celkový počet prodejců však zůstává na trzích v Praze 13 stejný – je zde zpravidla 21 stánků.

Prodejci jsou průběžně kontrolováni, stejně tak je kontrolován původ produktů. Pro děti je na tržišti opět umístěna zábavná atrakce. Z ankety uskutečněné mezi návštěvníky trhů vyplynulo, že nejvíce oceňují dostupnost kvalitních tuzemských potravin a dalších výrobků. Pro drobné české výrobce znamená účast na farmářských trzích podporu odbytu jejich výrobků a jejich podnikání. Celkový ohlas na konání farmářských trhů je jednoznačně pozitivní, a proto by městská část chtěla dále v jejich pořádání pokračovat.

Jiří Neckář, koordinátor Místní Agendy 21