Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nová nabídka PRE – možnost ušetřit za elektřinu

Možná právě vy patříte mezi necelých patnáct tisíc domácností v Praze 13, které odebírají elektřinu od Pražské energetiky a nevyužívají žádný speciální produkt. Pak najdete v nejbližších dnech ve své poštovní schránce nabídku, která přináší zajímavé bonusy s úsporou až 13 % ze silové elektřiny. Díky dlouhodobé, vzájemně výhodné spolupráci PRE a Městské části Praha 13 a po dohodě se starostou Davidem Vodrážkou jsme připravili tuto mimořádnou nabídku určenou výhradně domácnostem, které mají alespoň jedno odběrné místo v Praze 13 a nemají uzavřený žádný speciální dodatek ke smlouvě. Je jen nutné rozhodnout se do 31. července letošního roku a v případě, že budete chtít nabídku přijmout, postupovat podle pokynů v průvodním dopise nabídky, která vám bude doručena.

Také pro ostatní naše zákazníky připravujeme do budoucnosti jiné výhodné nabídky.
Spolupráce PRE a Prahy 13 se projevuje například v realizaci opatření, která směřují ke snížení spotřeby elektřiny v mateřských a základních školách a dalších zařízeních městské části. Všechna uvedená opatření šetří finanční prostředky, které pak může městská část využít k jiným účelům.

Zdeněk Smetana, vedoucí sekce Prodej, PRE, a. s.
Martin Zeman, vedoucí odd. Prodeje segmentu B2C, PRE, a. s.