Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové trendy ve výuce

Začátkem tohoto školního roku byla společností ENESA, a.s., za podpory Městské části Prahy 13, vybavena učebna školy FZŠ Brdičkova moderní počítačovou technikou – tablety iPad. „Tabletárium“, jak se začalo učebně říkat, vzniklo s jasným a vlastně docela obyčejným cílem – sloužit žákům školy k získávání a rozvíjení schopností a dovedností v různých školních předmětech. Škola patří mezi první, které tyto nové trendy používání moderních technologií  zahrnuly do učebních metod.
Není asi třeba zdůrazňovat, že využívání učebny pro výuku žáků předcházela školení a příprava vybraných učitelů. Učebna je již hojně využívána v rámci mnoha předmětů, přičemž použití nové techniky umožňuje i propojení výuky několika předmětů najednou. V mezipředmětovém projektu výtvarné výchovy a informačních technologií nazvaném Prezentace umělce dostali žáci příležitost propojit oba významy slova „umění“ – tedy ve smyslu „krásného umění“ a ve smyslu užitečné „dovednosti“, které je ovšem třeba se naučit.
Žáci 9.C, třídy s rozšířenou výukou informačních technologií, prohlubovali v projektu své znalosti z oblasti  výtvarného umění na pozadí historických událostí světových dějin. Jako výstup projektu vznikaly dílčí prezentace ve formátu PowerPoint, které byly následně umístěny na webové stránky školy. Cíl projektu – představení stručných vhledů do životů jednotlivých umělců – se při hodinách výtvarné výchovy podařilo naplnit. Současně si žáci před ostatními spolužáky zdokonalovali umění prezentace svých výsledků. Vedle kulturně-historického rozhledu a komunikačních schopností tak žáci rovněž prokazovali, co se na druhém stupni naučili v IT předmětech. Vzorek nejlepších prací najdete na webových stránkách školy.

Monika Juřicová