Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování rodičům a školské radě

Za několik dní skončí školní rok a budou prázdniny. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat rodičům žáků ZŠ Kuncova za velkou solidaritu, školní patriotismus, vstřícnost, pochopení a spolupráci. Jen na finančních darech od rodičů se během roku podařilo vybrat více než 120 tisíc korun, o jejichž využití pro potřeby školy rozhodovala školská rada. Rodiče v ní u nás zastupuje paní Olga Borkovcová a pan Štěpán Salač. Pedagogický sbor zástupce ředitele Petr Vaněk a paní učitelka Jana Faltejsková. MČ Praha 13, jako zřizovatele, zastupuje člen zastupitelstva Pavel Sirotek. Školská rada vyhověla většině žádostí učitelů školy. Na počátku školního roku jsme zakoupili pro všechny prvňáky balanční sedáky, zajistili jsme mikulášskou nadílku, nakupovali jsme ceny pro vítěze školních kol turnajů a soutěží i výukové programy a materiály. Za necelých 44 tisíc korun jsme vyměnili osvětlení ve dvou učebnách a na vybavení tříd v pavilonu B4, který bude během prázdnin rekonstruován, uvolnila školská rada více než 100 tisíc korun. Díky rodičům i samotným žákům se rovněž podařilo z financí obdržených za sběr splnit závazky žákovského parlamentu. Ten letos zajistil úhradu školní docházky indické dívky v rámci adopce na dálku ve výši 5 900 korun i sponzorování Zoo Praha, která obdržela na chov ocelota stromového rovných 5 tisíc korun. Věřím, že i v novém školním roce budeme výborně spolupracovat, nadále vylepšovat materiální podmínky pro žáky a žákyně naší školy i myslet na potřeby ostatních.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy