Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřinka oslavila pětadvacetiny

Třetí květnový týden slavila MŠ v Husníkově 2076 své 25. narozeniny. Při této příležitosti školka uspořádala několik akcí. V úterý 12. 5. se do školky mohli vrátit její bývalí žáci. Věkové složení dětí, které této možnosti využily, bylo široké. Samozřejmě převažovaly děti, které školku opustily minulý rok, ale dorazila i početná skupina současných druháků, třeťáků a nechyběly ani děti odrostlejší. Společně s paní ředitelkou a učitelkami si děti prohlédly fotky a hlavně měly možnosti projít si svoji bývalou školku. Zjistily, co je nového a jaké hračky ještě ony pamatují. Jednou ze základních vlastností dětí je upřímnost. Skutečnost, že se v hojném počtu do školky rády vracejí, je důkazem, že léta strávená ve školce pro ně byla šťastnými a spokojenými. Za to patří dík paní ředitelce, celému pedagogickému sboru a všem zaměstnancům školky. Ti všichni i v současnosti vytvářejí podnětné a přátelské prostředí pro rozvoj nejmenších dětí. Za bývalé žáčky školky a jejich rodiče děkujeme MŠ Husníkova 2076, Hůrka.

Gabriela Blažková