Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jsme tu s vámi čtvrt století

Letos Dům dětí a mládeže Stodůlky slaví své pětadvacetiny. Nám se ale podařilo vypátrat ještě jeden rok, doposud zapomenutý. A tak úplně poprvé zveřejňujeme oznámení Ivy Proškové, první ředitelky MDDM Stodůlky ze srpna 1990: Vážení přátelé, oznamujeme Vám, že krajský dům dětí a mládeže Středočeského kraje byl k 31. 8. 1990 zrušen a do konce prosince 1990 pracuje již jen likvidační komise. Od září 1990 byl v téže budově ustaven místním národním výborem Místní dům dětí a mládeže Stodůlky s ubytovací možností. Obě organizace sídlí na adrese K Vidouli 727, Praha 5 Stodůlky.

V tomto přechodném roce bylo v MDDM 13 kroužků a 1 klub. Uspořádáno bylo 28 akcí, 9 táborů, byla vyhlášena i celostátní soutěž O nejkrásnější hračku. V průběhu roku se na různých úrovních jednalo o udržení Místního domu dětí a mládeže Stodůlky. Přesto, že Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy odmítlo tehdy MDDM Stodůlky financovat, městská část a starosta Petr Bratský se za vznik MDDM postavili a také zajistili potřebné finanční prostředky. A tak byl 26. 6. 1991 zřízen jako příspěvková organizace Jihozápadního Města Místní dům dětí a mládeže Stodůlky. Do února 1992 byla jeho sídlem bývalá knihovna v současném Spolkovém domě, K Vidouli 727, a detašované pracoviště s klubovnou v ulici Armády 188. Pak se dům dětí na šest let přestěhoval do ulice Lýskova 1593, kde probíhala činnost pouze ve 3 klubovnách, jednou z nich byla keramická dílna. Dalších 10 let sídlil v ulici Bronzová, kde už bylo 7 kluboven a také pěkná zahrada včetně dětského a sportovního hřiště. Od září 1998 do ledna 2002 měl dům dětí ještě detašované pracoviště v Kuncově ulici. Poslední stěhování do současného objektu v Chlupově ulici proběhlo v září 2008, zároveň došlo k přejmenování na Dům dětí a mládeže Stodůlky. Činnost zde probíhá v 19 klubovnách, rozdělených dle využití na prostory pro předškolní děti, pohybové a taneční sály, hudebny, výtvarný atelier, víceúčelové klubovny, specializované kroužky probíhají v keramické a technické dílně. Skvělému zázemí dnes odpovídá i široká a skutečně pestrá nabídka kroužků a klubů. Ani při nejlepší vůli nemůžeme zmínit všechny. Vždyť pro letošní školní rok jsme jich pro vás otevřeli 160. Některé z nich působí v DDM od jeho počátků. Například kroužky angličtiny, vaření, různých tvořivých technik nebo kroužek divadelní. A rok od roku se nabídka rozšiřovala. Přibyly kluby her (vedené převážně jako papírové modelářství), elektro-radio amatéři, letečtí modeláři, začala se rozrůstat také oddělení hudebně-dramatické, pohybové, tvořivé a taneční. V posledně jmenovaném oddělení patří mezi nejstarší kroužky tanec (1998), později přibyl břišní tanec, irský tanec a Street dance. Už 12 let fungují v domě dětí kroužky orientálního tance. Za tu dobu byly založeny taneční skupiny Belly Habibi, Belly Waves a Belly Amiras. Mnohé z tanečnic se v průběhu let protančily z dětské do dospělácké kategorie. Cinkací šátky vyměnily za profesionální kostýmy a reprezentují DDM nejen po celé České republice, ale také v zahraničí. V současné době se řadí mezi nejúspěšnější skupiny na české orientální scéně a každoročně doplňují sbírku cenných kovů. Velkou oblibu si získala i tradiční taneční soutěž pro širokou veřejnost O Stodůleckou růži, jejíž historie sahá do roku 2006. Své „místo na slunci“ už má i celorepubliková soutěž tanečních skupin O Stodůlecký pohár, které se letos zúčastnilo 645 tanečnic a tanečníků. Z dalších kroužků bych ještě ráda zmínila ty, které patří našim předškolákům. Nejstarším je odpolední kroužek Hurá do školy (1995), o rok později přibyla Školička, potom Klub rodičů s dětmi Pohádka (1998) a v září 1993 Miniškolička.

Jak už jsem řekla, všechno zmínit nemůžeme. Snad ještě to, že se do 160 kroužků, které jsme pro letošní školní rok otevřeli, přihlásilo téměř 1 800 zájemců od 6 měsíců do 80 let. Na léto jsme připravili 18 příměstských a 7 výjezdních táborů s různým zaměřením. Během školního roku proběhlo více než 80 akcí, výstav a soutěží. Nyní probíhají zápisy na volná místa v kroužcích a klubech s nejrůznějším zaměřením. Na školní rok 2016/2017 je jich pro vás připraveno zase o pár víc. Vybrat si můžete z počtu 167.


Je za námi vidět kus práce, ale úplně sami bychom to asi nezvládli. Velký dík za pomoc a podporu patří za těch 25 let mnoha lidem, sdružením i firmám. Někteří z nich s námi spolupracují dodnes, jména a činy jiných už uvízly v paměti jen těch služebně nejstarších. Dík za podporu a  vstřícnost patří především MČ Praha 13, členům rady a zastupitelstva i mnohým úředníkům, ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol Prahy 13, ale samozřejmě i dalším příznivcům DDM.

Další informace o nás najdete na www.ddmstodulky.cz.

Michaela Gaydošová, ředitelka DDM Stodůlky