Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ulice Bessemerova

Anglický vynálezce Henry Bessemer má svou ulici v nové zástavbě Západního Města. Vychází západním směrem z Jeremiášovy ulice, kříží Siemensovu a končí jako slepá.
Devatenácté století páry bylo věkem bouřlivého rozvoje průmyslové výroby a také vhodných materiálů. Budoucnost patřila lité oceli, z níž by se odlévaly ingoty použitelné pro kování a válcování.
První technologii výroby lité oceli uskutečnil ve svém konvertoru v roce 1856 právě Henry Bessemer. Přednost jeho metody spočívala v produktivitě, kvalitě a homogenitě oceli i v úspoře energie a lidské práce. Již to by zaručovalo svému vynálezci nesmrtelnost, ale Henry byl od mládí nezadržitelný vynálezecký živel. Jeho  předností bylo, že nepodléhal předsudkům a netrpěl slepou vírou v řešení, která byla obecně pokládána za správná. Odmítl chodit do škol, aby mohl vynalézat.
Již ve svých 26 letech se bez formálního vzdělání stal členem Francouzské akademie věd. Začal strojkem na výrobu kolků, vynalezl lisovaný práškový grafit – náplň do tužek, brikety, mosazný prášek jako náhradu zlata pro luxusní vazby knih, lis na cukrovou třtinu a dalších 124 patentů.
K samotné oceli se dostal oklikou přes vynález nového typu granátu. Královna Viktorie jej v roce 1879 povýšila za vynález  razítka do šlechtického stavu. Při plavbách mezi Anglií a Francií Bessemer zjistil, že velice trpí mořskou nemocí. Proto zkonstruoval loď Bessemer Saloon Ship, vyrobenou samozřejmě z vlastní oceli, s kabinou zavěšenou tak, aby se nekývala ani při rozbouřeném moři.
Sir Henry Bessemer zesnul v Londýně 18. března 1898 v požehnaném věku 85 let. Jeho jméno nese také osm amerických měst. Ulice v Praze 13 po něm byla pojmenována v roce 2010.

Dan Novotný