Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nehoráznost v parku

V pondělí 2. května okolo 14. hodiny odpoledne bylo na mlatové cestě mezi Nepomuckým rybníkem, kamennými terasami a ulicí Modrá viděno nákladní auto. Auto nemělo platné povolení k vjezdu a jeho řidič na travnaté ploše nad terasami vyplachoval vnitřní prostor mobilního WC, pravděpodobně se vším, co k jeho obsahu patří. Na dotaz, kdo mu vjezd a takovou činnost povolil nebo nařídil, reagoval arogantně a dál se odmítal bavit. Snad bude hovornější při jednání s Městskou policií, která byla o této nehoráznosti informována.

-red-