Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Proti proudu Mastníku

Tentokrát vás zvu na delší výšlap do malebného kraje Sedlčanska. Ujdete asi 23 km. Z autobusového nádraží Na Knížecí na Smíchově dojedete do Nalžovic – vystoupíte na zastávce Nalžovice, Chlum. Kolem kostela sv. Václava projdete po červené až na rozcestí Hrazany. Odtud půjdete po modré a žluté na rozcestí Hradnice. Tam najdete informační tabuli o keltském oppidu Hrazany z 2. století př. n. l. na skalnatém ostrohu nad Vltavou, které střežilo stezku z rakouské Solné komory. Z Hradnice půjdete dál mírným stoupáním po žluté ke zřícenině Ostromeč. Ze středověkého hradu zde téměř nic nenajdete, jen velmi drobné zbytky zdiva a valy. I tak stojí za to se sem vypravit. Důvodem je příroda a výhled na Vltavu. Zřícenina stojí nad soutokem Vltavy a potoku Mastník. Potok, který přitéká zprava, vás překvapí šířkou toku. Je téměř stejně široký jako Vltava. Vrátíte se zpět po žluté. Doporučuji odbočit doprava na vyhlídku opata kláštera premonstrátů na Strahově Zavorala. Kocháte se pohledem na meandrující Vltavu, domky obce Kobylníky na druhém břehu a neodmyslitelné lodě a hausbóty. Po žluté se vrátíte zpět na rozcestí Hradnice, odkud půjdete po modré na další zříceninu hrádku Kozí Hřbet z poloviny 14. století. Tam na rozdíl od Ostromeče uvidíte zbytky zdí věže, paláce a bran. Pod hrádkem teče potok Mastník, stále ještě dost široký, dále proti proudu se zužuje. Po modré dojdete do Radíče. Cestou si můžete u potoka udělat ohýnek na místě k tomu určeném a opéct špekáčky. V Radíči projdete kolem hasičské zbrojnice s pěkným znakem sboru dobrovolných hasičů. Zajděte k baroknímu zámečku princezen a rytířů Radíč. Je to patrová čtyřkřídlová budova s parkem. Projdete se romantickými interiéry jižního křídla zdobenými barokními freskami s mytologickými a starozákonními příběhy, vybavenými ve stylu francouzských zámeckých usedlostí. Před zámečkem stojí kaple se sochami svatých. Potom pokračujte po modré podél meandrujícího Mastníku s mnoha jezy. Srdce vodáka při tom pohledu jásá.

Přírodou dojdete do Osečan, kde je také barokní zámeček z roku 1680, jehož věž vás vítá už z dálky. Říká se mu sedlčanský Orlík pro polohu věže na střeše. Je bohužel veřejnosti nepřístupný. Ale přístupné je opravdu malé občerstvení s koloniálem v rodinném domku Na Rafandě. Obslouží vás sympatičtí starší manželé a máte pocit, že sedíte doma v obývacím pokoji. I pivo vám paní domácí natočí. Po modré pak podél Mastníku a náhonu dojdete k rozcestí Pod Osečany, odkud se po červené vydáte až na náměstí v Sedlčanech. Půjdete krásnými místy, po pěšinkách, převážně lesy a loukami. Na rozcestí Na Chalupách stojí opravdu chaloupky. Nás zaujala červená značka namalovaná na kůru a připevněná na stromě, u kterého je turistický ukazatel. Kolem Sedlčanské kotliny, známé díky motokrosovým závodům, pořádaným zde již od roku 1950, dojdete až na náměstí. Určitě vás zaujme budova radnice s infocentrem a naproti Městské muzeum, před nímž stojí kamenný sloup z 16. století. Původně nesl klenbu sklepení středověkého domu na západní straně náměstí. V muzeu je několik stálých expozic, např. o Jakubu Krčínovi, Josefu Sukovi, historická expozice od pravěku do novověku a konají se zde různé krátkodobé výstavy. Nedaleko muzea u stadionu je autobusové nádraží, odkud jede autobus zpět do Prahy Na Knížecí. Přeji vám spoustu zážitků a pěkné počasí. Zdrávi došli!

Marta Kravčíková, Klub českých turistů, Praha-Karlov, oddíl TurBan