Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdávat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňovače plísní), zářivky a výbojky.

datum
ulice
čas přistavení
čtvrtek 2. 6.


Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174 – Sportcentrum)
15.00 – 15.20

Petržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu veřejného osvětlení)
15.30 – 15.50

K Sopce (zpevněná panel. plocha – proti č. 1655)
16.00 – 16.20

Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.1329/2)
16.30 – 16.50

Nad Dalejským údolím (u č. 2689)
17.00 – 17.20

křižovatka ul. Operetní – Melodická
17.30 – 17.50

K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace č.1047/21a)
18.00 – 18.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č.1612)
18.30 – 18.50

K hájům (plocha proti č.p. 821/11)
19.00 – 19.20
sobota 18. 6.


5. máje (proti domu č. 325)
8.00 – 8.20

křižovatka ul. k Fialce – Živcových
8.30 – 8.50

křižovatka ul. běhounkova – Dominova (parkoviště u č. 2463)
9.00 – 9.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)
9.30 – 9.50

Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)
10.00 – 10.20
sobota 18. 6.


Bašteckého (u garáží č. 2608/11a)
10.40 – 11.00

Janského (parkovací záliv proti č. 2211)
11.10 – 11.30

Janského (parkovací záliv u lékárny)
11.40 – 12.00
úterý 12. 7.


křižovatka ul. k Řeporyjím – k Chabům (u kapličky)
15.00 – 15.20

Bessemerova – panelová cesta proti domu č. 2729/10
15.30 – 15.50

ul. Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská)
16.30 – 16.50
čtvrtek 21. 7.


nám. Na Lužinách
15.00 – 15.20

Mládí (u kulturního domu Mlejn)
15.30 – 15.50

Sezemínská (parkoviště)
16.00 – 16.20

Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804)
16.30 – 16.50

Kolovečská (parkoviště)
17.00 – 17.20

Böhmova (parkoviště u kotelny)
17.30 – 17.50

Fantova (u provozovny barum)
18.10 – 18.30

křižovatka ul. Vlachova – šostakovičovo nám. (u č. 1511)
18.40 – 19.00

Michaela Líčková