Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

1970: Bourat, stavět, sčítat!

Rok 1970 byl ve Stodůlkách oproti roku předchozímu na události velmi bohatý. Hodně se bouralo, stavělo i schůzovalo. Vše odstartovala lednová demolice „staré šeredné budovy“ v bývalém panském dvoře, která dříve sloužila jako ovčírna. Ještě větší pozornost ale vzbudil konec bývalého hostince „U Slovana“. Budova, na které byl ještě patrný původní název „Gasthaus zur Slovan“, byla už v dezolátním stavu, navíc se jí v průběhu roku propadla střecha. V pátek 17. července proto proběhl její odstřel. „Po odstřelu si někteří občané odvezli dřevo na palivo a něco stavebního materiálu. Toho ovšem bylo pomálu, protože se celá budova rozsypala nadrobno,“ uvádí kronikář František Vlasák.

Stavební ruch vypukl na jaře. Přes bývalá luka JZD až k silnici pod Malou Ohradou byla vybudována nová stoka a v květnu začal Okresní stavební podnik hloubit základy pro stavbu obchodního domu ve Stodůlkách. „Byly sem navezeny panely a uskladněny v ulici Rudé armády,“ píše kronikář. „Později byly ale zase odvezeny a stavba uvízla na mrtvém bodě,“ stěžuje si. Na podzim pak odstartovala také dlouho plánovaná rekonstrukce věže místního kostela sv. Jakuba Staršího. Ani ta se ale neobešla bez komplikací. „Přišly silné západní větry, které braly z lešení prkna a zanášely je na střechu bývalé farní budovy,“ líčí Vlasák.

Alespoň, že ono zmíněné schůzování bylo klidnější. Při příležitosti oslav 25. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou a 25. výročí vzniku národních výborů se ve Stodůlkách konalo slavnostní zasedání MNV. Přítomno bylo 96 lidí a skupina místních pionýrů. Čestné uznání za zásluhy o rozvoj obce a kraje získalo několik zdejších občanů, včetně samotného kronikáře Františka Vlasáka. Podobné setkání se pak uskutečnilo i v listopadu, kdy tělocvičná jednota Sokol ve Stodůlkách slavila 60 let od svého založení a 40 let kopané v obci.

„Na této slavnostní schůzi byli odměněni zasloužilí dlouholetí pracovníci a funkcionáři. Vzpomenuto bylo i všech členů zakládajících či zemřelých,“ stojí v kronice. Možná nejdůležitější událost roku se ale konala až 1. prosince. Tehdy totiž proběhlo celostátní sčítání obyvatelstva, ze kterého vyplynulo, že ve Stodůlkách bylo tehdy 643 obydlených rodinných domků, 20 zemědělských usedlostí a osm obytných družstevních domů. „Celkem bylo ve Stodůlkách napočítáno 3 074 osob, z toho 1 508 mužů a 1 566 žen,“ píše kronikář.

A místní lidé si nežili vůbec špatně. V obci bylo 238 osobních aut, 773 rodin mělo televizor, 637 chladničku a 556 elektrický vysavač prachu. Všeobecnou spokojenost pak mohl ještě umocnit plán budoucího pražského metra, který vyšel 5. prosince v Lidové demokracii. Trasa B v něm totiž byla vyznačena až do Stodůlek.

Robert Šimek