Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dotazníkové šetření zaměřené na obyvatele Prahy 13

V květnovém vydání zpravodaje STOP jste informoval o chystaném dotazníkovém šetření zaměřeném na obyvatele Prahy 13. Kde se můžeme dotazování zúčastnit?

Letos v dubnu přistoupila naše městská část k tvorbě Strategického plánu, o kterém podrobněji informujeme v rubrice Téma STOPu na str. 5. Velmi důležitým podkladem pro jeho kvalitní zpracování budou mimo jiné také názory, preference a priority občanů Prahy 13 na život v naší městské části. Z toho důvodu se na vás obracím s žádostí o spolupráci. Je zpracován dotazník, jehož vyplnění nebude trvat déle než 5 minut. Tazatelé při sbírání vašich názorů navštíví každou část Prahy 13 tak, abychom získali co nejpodrobnější a nejobjektivnější představu o potřebách a očekáváních našich obyvatel. Plánujeme oslovit alespoň tisíc respondentů v poměrném zastoupení všech genderových, věkových i sociálních skupin přesně dle statistických ukazatelů a dle bydliště. Odpovědi začnou tazatelé sbírat v ulicích naší městské části už v červnu. Dotazník bude možné vyplnit také elektronicky na těchto webových stránkách projektu – www.pruzkum-praha13.cz. Velmi bych ocenil vaši aktivitu v této oblasti. Bez vašich odpovědí a názorů by Strategický plán nemohl být efektivně zpracován a tímto ho můžete významnou měrou ovlivnit.

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13