Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Údržba zeleně v Praze 13

Pane starosto, zaznamenal jsem, že trávníky v Praze 13 nejsou posečeny včas a travní porost tak dosahuje neúměrné výšky. Kde je problém?

Váš dotaz je v dnešních dnech opravdu aktuální. Ač se to nemusí zdát, údržba trávy je poměrně nákladnou finanční položkou, na kterou musí městská část uvolňovat patřičné finanční prostředky. Zde bych chtěl poukázat na jeden zásadní fakt. Hospodaření městské části Praha 13 bylo dosud vyrovnané, naše výdaje se snažíme vždy pokrýt patřičnými příjmy. V posledních dvou letech bylo vládou schváleno zvýšení objemu platů ostatních zaměstnanců veřejného sektoru s platností od 1. listopadu 2016.

Naše městská část tedy musela ve vztahu k zaměstnancům zvýšit jejich tarify o 4 %, což činí 6,4 mil. Kč ročně s tím, že podle usnesení vlády dostaneme tyto finanční prostředky refundovány. K tomu ovšem nikdy nedošlo a zřejmě ani nedojde, ačkoli bylo v usnesení vlády jasně uloženo 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí provést patřičná rozpočtová opatření. Naše městská část tedy musela finanční navýšení platů pokrýt ze svých zdrojů. Při hledání těchto zdrojů bohužel musíme sáhnout do svých rezerv, které byly původně určeny právě na zvelebování území Prahy 13.

Tato situace je mi samotnému nepříjemná a snažím se ji řešit. Stejně jako vy chci mít naši městskou část čistou a upravenou, proto jsem v září, a poté znovu v listopadu 2016 napsal dopis předsedovi vlády s žádostí o informaci, kdy dojde k naplnění závazku vlády a kdy budou provedena rozpočtová opatření, abychom mohli krýt finanční výdaje na vyšší platy zaměstnanců. Na můj druhý dopis z listopadu 2016 odpověděla náměstkyně pro řízení kabinetu předsedy vlády s tím, že byla má žádost postoupena Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Proč zrovna na ministerstvo školství pro mne zůstává záhadou, kterou dokáže rozklíčovat snad jen paní náměstkyně ☺. Opomineme-li tento úsměvný fakt, stále zde zůstává otázka, proč je můj dotaz od té doby až do dnešních dnů nezodpovězen, ačkoli jsem absenci odpovědi z výše uvedeného ministerstva u náměstkyně urgoval ještě v lednu i dubnu letošního roku. Výše uvedené skutečnosti opravdu nepovažuji za kvalitní dialog Úřadu vlády ČR, který by měl být veden směrem k institucím, o kterých je vládou rozhodováno.

Údržba zeleně stojí městskou část 45 mil. Kč ročně

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13