Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla zdarma odevzdávat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňovače plísní), zářivky a výbojky.

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318.


datum
ulice
čas přistavení
20. 7. – čtnám. Na Lužinách
15.00 – 15.20

Mládí (u Kulturního domu Mlejn)
15.30 – 15.50

Sezemínská (parkoviště)
16.00 – 16.20

Bellušova (parkoviště proti č. 1804)
16.30 – 16.50

Kolovečská (parkoviště)
17.00 – 17.20

Böhmova (parkoviště u kotelny)
17.30 – 17.50

Fantova (u provozovny Barum)
18.10 – 18.30

křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. (u č. 1511)
18.40 – 19.00

Michaela Líčková