Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomoc v pravou chvíli

Když člověk nezná jméno a adresu, těžko se děkuje, i když je opravdu za co. Volím tedy tuto cestu, abych poděkovala starší paní, která doprovodila mého manžela v pátek 28. dubna do zdravotnického zařízení v ulici Hostinského 1536/7. Tam mu v ordinaci MUDr. Marie Kordíkové poskytli první pomoc a přivolali záchrannou službu. I těm patří velké díky!

Vlasta Dojčevová