Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Povedený Den pro zdraví

Ráda bych jménem společnosti Seniorfitnes, z.s., poděkovala za vstřícnost a spolupráci při propagaci naší akce Den pro zdraví, která proběhla ve středu 3. 5. v Prokopském údolí a v Radlicích. Účast byla opravdu velká a vzhledem ke kladným reakcím některých seniorek myslím, že se opravdu vydařila. Tak ještě jednou díky.

Karolina Fomenková, Seniorfitnes, z.s.